Antidekubitárne a polohovacie nafukovacie podložky a matrace

odľahčujúce tlak tela

ekologické zdravotné pomôcky novej generácie – z netkanej textílie

prevencia a liečba dekubitov

úľava pri polohovaní

odľahčenie tlaku tela

komfort pri cestovaní

Využitie v rámci všetkých nemocničných zariadení napr.:

 • Radiológia a diagnostika

 • Chirurgické oddelenie

 • Ortopedické oddelenie

 • Traumatológia

 • Geriatria

 • Neurológia

 • Urológia

 • Gynekológia

 • Liečebná rehabilitácia

 • ARO

 • Interné oddelenie

 • Neurochirurgia

 • Odd. dlhodobo ležiacich

 • a ďalšie oddelenia

Taktiež v zariadeniach sociálnej služby, v doliečovacích zariadeniach, v hospicovej starostlivosti, v domácej starostlivosti ako aj na polohovanie pre osobný komfort.

Inovatívne nafukovacie antidekubitárne a polohovacie podložky novej generácie, z netkanej textílie

sú vyvinuté v spolupráci s popredným odborným zdravotníckym personálom v Dánsku. Využívané pri prevencii a liečbe dekubitov, slúžia aj ako polohovacie pomôcky pre mobilných, imobilných a ležiacich pacientov.Nafukovacie antidekubitárne podložky prispievajú k výraznej zmene pri starostlivosti o pacienta. Povrch podložiek je z príjemnej netkanej textílie.  Môžete ich mať vždy po ruke, na účinnú prevenciu a liečbu dekubitov, pretože sú ľahko skladné. Použitím nafukovacích podložiek – máte možnosť spustiť okamžitú efektívnu prevenciu proti dekubitom, ktorá je ekonomickejšia a jednoduchšia ako samotná liečba. Ešte pred podozrením na vznik dekubitov, môžete zamedziť ich tvorbe použitím nafukovacích podložiek , čím sa vyhnete zbytočnému utrpeniu pacienta a zároveň ušetríte zvýšené náklady na liečbu dekubitov, a zjednodušíte si prácu v ďalšej starostlivosti o pacienta.Už pri vzniknutom probléme zabezpečíte nafukovacou podložkou rýchlejšiu liečbu dekubitov a samotnú úľavu pacientovi.Podložky sú multifunkčné a môžu byť použité na akékoľvek polohovanie rôznych častí tela.Dezinfikovateľné alkoholovými dezinfekčnými prostriedkami alebo prostriedkami obsahujúcimi chlorhexidin.

Domáca starostlivosť

Inovatívne nafukovacie, antidekubitárne a polohovacie podložky z jemnej netkanej textílie, sú vyvinuté v spolupráci s popredným odborným zdravotníckym personálom v Dánsku. Využívané pri prevencii a liečbe dekubitov, slúžiace aj ako polohovacie odľahčujúce pomôcky, pre mobilných, imobilných a ležiacich pacientov. Nafukovacie podložky výrazne pomáhajú pri starostlivosti o pacienta aj v domácom prostredí. Nafukovaciu, antidekubitárnu podložku môžete mať vždy po ruke, pretože je ľahko skladná, a zaberá málo miesta. Ako sestra domácej starostlivosti môžete v počiatočnom štádiu účinne zabezpečiť pohodlie Vášho pacienta, ešte pred vzniknutím problému. Prevencia je ekonomickejšia a jednoduchšia ako samotná liečba dekubitov. Už pri vzniknutom probléme zabezpečíte podložkou rýchlejšiu liečbu dekubitov a samotnú úľavu pacientovi.  Podložky sú multifunkčné a môžu byť použité na akékoľvek polohovanie rôznych častí tela. Z hygienických dôvodov sú podložky určené na použitie pre jedného pacienta. Dezinfikovateľné alkoholovými dezinfekčnými prostriedkami alebo prostriedkami obsahujúcimi chlorhexidin.

Osobný komfort

Nafukovacie, polohovacie podložky novej generácie, z jemnej netkanej textílie,  sú vyvinuté v spolupráci s odborným zdravotníckym personálom v Dánsku.  Nafukovacie podložky výrazne pomáhajú na odľahčenie tlaku tela- kdekoľvek a kedykoľvek. Podložky majú množstvo výhod oproti bežným polohovacím produktom. Nafukovacie podložky môžete mať vždy po ruke ako potrebnú polohovaciu pomôcku, ktorá je ľahko skladná a zaberá málo miesta.  Vhodné na cestovanie, dovolenku, pri sedavom zamestnaní, pri problémoch s hemoroidmi, po úrazoch, pooperačných zákrokoch a podobne… Podložky sú multifunkčné a môžu byť použité na akúkoľvek úľavu a komfortnejšiu polohu tela. Dezinfikovateľné alkoholovými dezinfekčnými prostriedkami alebo prostriedkami obsahujúcimi chlorhexidin.

Antidekubitárne nafukovacie podložky

na odľahčenie tela od tlaku podložky pri dlhodobom ležaní, sedení a cestovaní

na prevenciu a liečbu preležanín (dekubitov)

na úľavu a pohodu po operácií, úraze alebo pôrode